Home Činnost
Předmět hlavních činností
  • stavební činnost (provádění staveb),
  • drobné stavební práce - údržba nemovitostí (vodoinstalatérství, zámečnictví, malířství, úklid)
  • inženýrská činnost v investiční výstavbě
  • údržba nemovitostí
  • kompletní servis pro majitele nemovitostí
  • revize elektro a hromosvodů

K zajištění těchto služeb používáme moderní technické vybavení, nejnovější technologické postupy v souladu s ČSN a osvědčené materiály, na které bylo vydáno rozhodnutí státních zkušeben ČR.

K použitým materiálům předkládáme prohlášení o shodě. Naši zaměstnanci jsou zkušenými pracovníky ve svých oborech a procházejí pravidelnými školeními pro aplikaci různých systémů užívaných ve stavebnictví.

  Joomla themes, personal hosting.